Strib Vinter Festival . 4 vinterdage med hygge og god musik

Bliv medlem af GUF    

Hvad er GUF, og hvad vil vi?

GUF står for God Underholdende Folkemusik, og vi er en forening som vil fremme interessen for folkemusik.


Hvordan?

• Ved at gøre opmærksom på foreningen

 og derved øge medlemstallet

• Ved at lave gode medlemsaktiviteter

• Ved at lave gode arrangementer med

 God Underholdende Folkemusik


Kontingent pr. person pr. år:

Seniorkontingent - for personer over 20 år: kr. 210,-  

Betales der seniorkontingent er husstandens børn t.o.m. 14 år automatisk medlemmer, såfremt disses navne er blevet oplyst
ved indmeldelsen.

Juniorkontingent

For personer under 20 år som ikke hører under seniorkontingent: kr. 40,-


Pensionister/efterlønsmodtagere kr. 140,-


Yderligere oplysninger kan du få på vores hjemmeside:

www.guf-strib.dk


Hvis du mener, at GUF er noget for dig, så send en mail til kasserer Mariane Jørgensen, mail: Mariane2008@live.dk

med angivelse af kontingenttype og antal.