Strib Vinter Festival . 4 vinterdage med hygge og god musik

06-01-2021
Strib Vinter Festival 2021 – aflysning


Bestyrelsen for Foreningen GUF har stædigt, tålmodigt og håbefuldt, i løbet af efteråret 2020 og frem til nu, fulgt Covid 19 pandemiens udvikling i en stærk forventning, eller i hvert fald en forhåbning om at myndighedernes restriktioner og retningslinjer ville rette sig hen imod en lempelse inden februar 2021 og Strib Vinter Festival.


Bestyrelsen udskød i efteråret 2020 en beslutning om Festivalens skæbne længst muligt, nemlig til den 4. januar 2021, bl.a. under hensyntagen til billetsalg, deadlines for leverandøraftaler, programtrykning og andre nødvendige forberedelser.


Bestyrelsen har løbende været i kontakt med Fyns Politi som har bidraget med råd og vejledninger.


Nu er beslutningen truffet, og det er med stor beklagelse at en enstemmig GUF bestyrelse, grundet Covid 19 situationen, og herunder de gældende forsamlingsrestriktioner, har set sig nødsaget til at aflyse Strib Vinter Festival 2021, den 11.-14. februar.


Bestyrelsesformand Jørgen Rahbek udtaler: ”Det er brandærgerligt og med stor beklagelse at vi må aflyse, men set i lyset af den aktuelle Covid-19 situation og de aktuelle restriktioner i forhold til forsamlinger, overnatning på Strib Skole samt muligheden for at lave og servere mad til publikum, er det simpelthen ikke muligt at afholde en Festival”.


Jørgen Rahbek fortæller, at det er intentionen at det offentliggjorte festivalprogram forsøges gennemført i sin helhed i februar 2022 så vidt det er muligt.


Afklaringen heraf går i gang snarest idet det er arrangørens målsætning at få det på plads i løbet af foråret og sommeren 2021.


Med venlig hilsen.


Foreningen GUF – God Underholdende Folkemusik.

Jørgen RahbekNyheder fra Strib Vinter Festival: